PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler 

2014

Alfabetisk etter forfatter

Botvar, P. K. (2014). A Comparative Study of the Relation between Religion and Human Rights Among Young People (together with Anders Sjöborg). I Rosemarie van den Breemer, J. Casanova og T. Wyller (red.), Secular and sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. 236–261. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (nivå 2)

Brottveit, Å. (2014). Nettverksmøter som integrert behandling. I A. Almvik og L. Borge (red.), Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. 167–193. Bergen: Fagbokforlaget. (nivå 1).

Furseth, I. (2014). Hijab Street Fashion and Style in Oslo. I H.Vilaca, E. Pace, I. Furseth og P. Pettersson (ed.), The Changing Soul of Europe. Religions and Migrations in Northern and Southern Europe. 209–230. Aldershot: Ashgate. (oversatt versjon av artikkelen i Sosiologisk tidsskrift) (nivå 2)

Schmidt, U. (2014). Stat og religion i Norge i dag. I Ø. Ekroll, S. Hjort, E. Vegge (red.), Vor kristne og humanistiske arv. Betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. 92–115. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag. (populærvitenskapelig).

Aagedal, O. (2014). Religion og nasjonaldagsfeiring. Den norske kyrkja si rolle på 17.mai. I H. Bringeland og A. Brunvoll (red.), Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Studiar til grunnlovsjubileet 2014. 305–329. Oslo: Vidarforlaget. (nivå 1).

Aagedal, O. og P. K. Botvar. (2014). Det norske nasjonale fellesskapet. Er 17.mai en spore til inkludering? I G. Forr (red.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. 199–211. Oslo: ART PRO forlag AS. (nivå 1).*

*også i engelsk utgave: Aagedal, O. og P. K. Botvar (2014). The Norwegian National Community. Is the 17th of May a Source of Inclusion? I G. Forr (ed.), Red, White and Blue.