Ansatte
MA 

Tore Witsø Rafoss

Forsker II

Direkte telefon: +47 23 33 47 26
Mobil: +47 994 65 715
E-post: tore.rafoss@kifo.no

Kompetanseområder:
Arbeidsområder: Det offentlige ordskifte og mediedebatt, forståelse av identitet og nasjonalt fellesskap, tolkninger av terror. Teorier om kultur og samfunn: klassisk og moderne sosiologisk teori med fokus på kultursosiologi, narratologi, semiotikk, fenomenologi, hermeneutikk, metaforteori, kognitiv lingvistikk.  Metoder: kvantitativ analyse, og kvalitativ analyse av tekst, bilder og intervjudata.

For CV med publikasjoner ser her.

Utdannelse:

Doktorgrad i sosiologi, Universitet i Oslo 2016
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Bergen, 2009
Mellomfag filosofi, Universitetet i Bergen, 2003
Mellomfag i litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 2002
Grunnfag i historie, Høyskolen i Agder, 2001 

Utvalgte publikasjoner:

"Kampen om demokratiet: 22. juli og konstruksjonen av et kulturelt traume." I H. Larsen (red.), Kultursosiologisk forskning. Empiriske forskningsfelter, Universitetsforlaget, 2015.

"Meningsløs terror og meningsfylt fellesskap: Stoltenbergs taler etter 22. juli." Sosiologisk tidsskrift, 23(1–2), 6–28, 2015.