Ansatte
PhD 

Sindre Bangstad

Forsker II

Direkte telefon: +47 23 33 47 24
Mobil: +47 928 70 756
E-post: sindre.bangstad@kifo.no

Kompetanseområder:
Sosialantropologi, muslimer i sekulære samfunn (Sør-Afrika, Norge), menneskerettigheter, tros- og livssynsfrihet, islam, hatytringer, ytringsfrihet, sekularisme og sekularitet, rasisme, islamofobi.

For CV med publikasjoner se her

Websider:

http://uio.academia.edu/SindreBangstad

https://www.researchgate.net/profile/Sindre_Bangstad

http://www.sindrebangstad.com

Utdanning:

PhD i religionsvitenskap/islamstudier (Radboud Universiteit, 2007),
Cand. polit. i sosialantropologi (Universitetet i Bergen, 2002).

Publikasjoner i utvalg:

Bøker

Anthropology In Our Times: From A Series in Public Anthropology, Palgrave MacMillan, New York (forestående, 2016).

Hva er rasisme (med Cora A. Døving), Universitetsforlaget, 2015.

The Politics of Mediated Presence: Exploring The Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Scandinavian Academic Press, Oslo, 2015.

Anders Breivik And The Rise of Islamophobia, Zed Books, London og New York, 2014.

Sekularisme – sett med norske briller (med Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner, red.), Unipub, Oslo, 2011.

Sekularismens ansikter, Universitetsforlaget, Oslo, 2009.

Global Flows, Local Appropriations: Facets of Secularisation and Re-Islamisation Among Contemporary Cape Muslims, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007.

Artikler

2005. 'Hydras Heads: PAGAD and Responses to the PAGAD phenomenon in a Cape Muslim Community', Journal of Southern African Studies 31 (1), 187-208.

2009. ‘Contesting Secularism/s: Secularism and Islam in the Work of Talal Asad’, Anthropological Theory 9 (2) 2009, 188-208.

2011. (Med Arne Johan Vetlesen). ‘Ytringsfrihet og ytringsansvar’, Nytt Norsk Tidsskrift 28 (4), 334-346.

2012. ‘Failing to Protect Minorities Against Racist and/or Discriminatory Speech? The Case of Norway and § 135 (a) of the Norwegian General Penal Code’, Nordic Journal of Human Rights 30 (4): 483-514.

2013a. ‘Eurabia Comes to Norway’, Islam and Christian-Muslim Relations 24 (3): 369-391.

2013b. ‘Inclusion and Exclusion in the Mediated Public Sphere: The Case of Norway and Its Muslims’, Social Anthropology/Anthropologie Sociale 21 (3): 1-15.

2014a. ‘Fighting Words: What’s Wrong With Freedom of Expression?’, Journal of Ethnic and Migration Studies 40 (2): 266-282 (special issue on ‘Regulation of Speech in Multicultural Societies’, redigert av Ralph D. Grillo og Marcel Maussen). 

2014b. ‘The Weight of Words: The Freedom of Expression Debate in Norway’, Race & Class 55 (4): 8-29.

2015a. (med Marius Linge). ‘Da‘wa is our identity: Salafi rationales for action in Norway’, Journal of Muslims in Europe September 2015.

2015b. ‘Islamofobi og rasisme’,  Agora-Journal for Metafysisk Spekulasjon 32 (3-4): 5-30.  http://www.antirasistisk-senter.no/islamofobi-og-rasisme/

2015c. (med Olav Elgvin). ‘Norway.’ Artikkel for Annual Yearbook of Muslims in Europe, vol. 7, edited by Oliver Scharbrodt. Leiden: E. J. Brill,  436-449.