PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler 

2012

Alfabetisk, etter forfatter

Botvar, Pål Ketil  
Utmelding av nordiske folkekirker: Uttrykk for sekularisering eller ny spiritualitet? I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 213-233. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

Furseth, Inger
Iceland. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 542. London: Sage. (nivå 2)

Furseth, Inger
Nordic Countries. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 929-934. London: Sage. (nivå 2)

Furseth, Inger
Norway. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 948-949. London: Sage. (nivå 2)

Furseth, Inger
Sweden. I Encyclopeadia of Global Religion, Wade Clark Roof og Mark Juergensmeyer (red.), 1243-1244. London: Sage. (nivå 2)

Høeg, Ida Marie
Innledning: Hvorfor religionsstatistikk. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 11–26. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Statistikk for kirke og samfunn i endring. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 79-94. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
 Religious Education in the Nordic Public Sphere, Norway. I Religious Education between Formation, Knowledge and Control, Johannes Nissen and Povl Götke (eds), 26-31 [pdf]. Tilgjengelig fra: http://www.tpcloegumkloster.dk/fileadmin/userupload/PDF/E-bog/NCRE2011_E-book_-_Oct__2012.pdf [Hentet 1. desember 2012].

Morvik, Eigil og Ida Marie Høeg  
Ung og aktiv? Ungdom 15-18 år i Den norske kirke. I Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.), 153-168. Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1)

Damsholt, Tine og Olaf Aagedal
Statsborgarseremoniar i eit komparativt perspektiv. I Statsborgarseremoniar i Skandinavia, Olaf Aagedal (red.), 7–21. Oslo: Unipub.  (nivå 1)

Aagedal, Olaf
Iscenesetjing av den norske statsborgarseremonien. I Statsborgarseremoniar i Skandinavia, Olaf Aagedal (red.), 115-143. Oslo: Unipub.  (nivå 1)

Aagedal, Olaf, Andreas Hompland og Ånund Brottveit  
Folkefestens arkitektur. I Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring, Dag Vidar Hanstad (red.), 237-261. Oslo: Akilles (nivå 1)

Brottveit, Ånund , Andreas Hompland og Olaf Aagedal 2012. Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011. I Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring, Dag Vidar Hanstad (red.), 205-233. Oslo: Akilles. (nivå 1)