PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler 

2013

Alfabetisk, etter forfatter

Botvar, Pål Ketil
Folkets svar på terroren. Sosiale, kulturelle og politiske aspekter ved massemønstringene. I Den offentlige sorgen, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 26-47. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
With God on our side. Bob Dylan i norsk kirkeliv. I Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv, Pål Repstad og Irene Trysnes (red.), 277-297. Oslo: Cappelen Damm. (nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Religion and Attitudes towards Socioeconomic Human Rights. An Empirical Study of Young Adults in Norway. I Human Rights and the Impact of Religion (Empirical Research in Religion and Human Rights 3), Hans-Georg Ziebertz and Johannes A. van der Ven (ed.), 245-263. Boston: Brill. (nivå 2)

Botvar, Pål Ketil
Med Bob Dylan som liturg. I Sanselig religion, Anne Løvland, Pål Repstad, Elise Seip Tønnessen (red.). 84-86. Oslo: Verbum.

Brottveit, Ånund
Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring. I Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper – perspektiver på deltagelse og samarbeid, Ånund Brottveit og Marte Feiring. NIBR-notat 2013: 107.

Furseth, Inger
The Ambiguity of Secular and Religious Space: The Norwegian Penitentiary Systen. I Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space, Trygve Wyller, Rosemarie van den Breemer, José Casanova (red.), 152- 170. Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht. (nivå 2)

Furseth, Inger og Sivert Skålvoll Urstad
Stedets symbolske betydning. Religiøse minoriteters minnemarkeringer. I Den offentlige sorgen, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red), 112-135. (nivå 1)

Gresaker, Ann Kristin
Klarsynte damer og morderiske sekter. I Sanselig religion, Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 34-35. Oslo: Verbum forlag (populærvitenskapelig)

Gresaker, Ann Kristin
Making religion relevant? Representations of religion in Nordic popular magazines 1988-2008. Nordic Journal of Religion and Society 26(1): 63-84. (nivå 2)

Høeg, Ida Marie
Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 63-85. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Rituals of Death in a Norwegian. School Context. I Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 207-226. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie
Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad 2013 4: 32-37.

Høeg, Ida Marie
Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet 4: 199 – 217. (nivå 1)

Høeg, Ida Marie og  Ilona Pajari
Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: 109 – 115. (nivå 1)

Schmidt, Ulla
Samordning av lokalvalg og kirkevalg. I Et robust lokaldemokrati. – Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011, Johannes Bergh og Dag Arne Christensen (red.), 327-344. Oslo: Abstrakt Forlag. (nivå 1)

Schmidt, Ulla
Human enhancement and theological perspectives. I Human Enhancement. Scientific, Ethical and Theological Aspects from a European Perspective, Theo Boer og Richard Fischer (red), 261–272. Strasbourg: CSC/CEC (ukategorisert)

Aagedal, Olaf
Kulturkirken i lokalsamfunnet. I Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 223-239. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (nivå 1)

Olaf Aagedal 2013. Bedehusarkitektur og bedehuskultur. I Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 93-110. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (nivå 1)

Aagedal, Olaf
Kampplass og sørgjestad. Stortorget og Oslo Domkyrkje etter 22.juli. I Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red),86-111. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)

Aagedal, Olaf og Andreas Hompland
Festivalscenariar. I Festival! Mellom rølp, kultur og næring, Axel Tjora (red), 289-303. Oslo: Gyldendal Akademisk. (nivå 1)

Aagedal, Olaf
Candles  on the graves. I Deconstructing Death - Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 191-206. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)

Aagedal, Olaf, Pål Ketil Botvar & Ida Marie Høeg
Den offentlige sorgen. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 9-25. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)