Ansatte
PhD 

Ånund Brottveit

Forskningssjef

Direkte telefon: 23 33 47 25
E-Post: anund.brottveit@kifo.no

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Sosialantropologi, ritual- og kulturanalyse, etniske minoriteter, medisinsk antropologi, psykisk helseforskning, sosialt nettverk/sosial kapital.

Aktuelle forskningsprosjekter

  • Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. – administrert av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektleder Nora Gotaas, NIBR (http://www.nibr.no/prosjekt/556 )

CV

Arbeid
Forskningssjef, Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2013-
Gjesteforsker, University of California, Berkeley 2009 (6 mndr)
Forskningsleder (konst.), Diakonhjemmet Høgskole, konstituert avdelingsleder ved Forskningsavdelingen og senere konstituert seksjons-/forskningsleder ved Avdeling for forskning og utvikling (Diaforsk) 2002-2004
Forsker/høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole 1991-2013

Pedagogisk virksomhet: Underviser, veileder og sensor innenfor etterutdanning, grunnfag/bachelor og hovedfag/master ved Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø 1991-2014 

Utdanning
PhD: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2013
Cand.Polit.: Universitet i Oslo, 1991

Faglige verv
Medlem av utvalg for utarbeidelse av en Pårørendeveileder i psykisk helsevern Helsedirektoratet 2007 - 2008
FOU­utvalgsleder  Diakonhjemmet Høgskole 2003 - 2004 

Noen publikasjoner:

Bøker/avhandling:

2013. Åpne samtaler – mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering. Ph.D. avh. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Oslo.           

2004. Brottveit, Å., Hovland, B.M., og Aagedal, O.: Slik blir nordmenn norske. Bruk av nasjonale symbol i eit fleirkulturelt samfunn. Pax forlag a/s. Oslo.

1999 Brottveit, Å. og Aagedal, O. (red.): Jakta på elgjaktkulturen. Abstrakt forlag. Oslo.

1996 Medforfatter i: Nielsen, F.S. (m.fl.): Nærmere kommer du ikke ... Håndbok i antropologisk feltarbeid. Fagbokforlaget.

Artikler:

2014. Nettverksmøter som integrert behandling. I: Almvik, Arve og Borge, Lisbet (red): Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget. Bergen.

2012. Folkefestens arkitektur (sammen med Olaf Aagedal og Andreas Hompland). I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Oslo 2012

2012. Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011(sammen med Olaf Aagedal og Andreas Hompland). I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Oslo

2006. Kunsten å jubilere (saman med Olaf Aagedal). Nytt Norsk Tidsskrift 2/2006.

2005. Kampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikk (saman med Olaf Aagedal). Sosiologi i dag 3/2005

2003. ’Helt naturlig? Sorg og dødsritualer i et krysskulturelt perspektiv.’ Bokkapittel. I: Bugge, K.E., Eriksen, H. og Sandvik, O. (red.): Sorg. Fagbokforlaget. Bergen.

2002. Skolens ritualer i et flerkulturelt samfunn. I: Norges forskningsråd: Internasjonale migrasjon og etniske relasjoner 1997-2001. Norges forskningsråd.

2000. ’Innvandreres forhold til majoritetens nasjonale ritualer og symboler’  I: Ståhlberg, K. (red.): Folkeligt samarbete i och mångkulturalitet i Norden. Nord-serien 2000:29. Nordisk Ministerråd. København.

1996. ''Rasismen' og de utenlandsadopterte. Norsk nyrasisme og kulturforståelse, belyst ved erfaringer fra utenlandsadopsjon.'  Norsk Antropologisk Tidskrift, nr. 2/96.

Rapporter:

2014. Holberg, Sunniva E. og Brottveit, Ånund. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014. KIFO Notat nr. 2/2014. Oslo: KIFO.

2014. Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango. NIBR-notat 2014:104.

2013. Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring. I: Brottveit, Å. og Feiring, M.: Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. – Perspektiver på deltagelse og samarbeid. NIBR-NOTAT 2013:107.

2013. Brottveit, Ånund og Holberg, Sunniva E. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013. KIFO Notat nr. 1/2013. Oslo: KIFO.

2006. Brottveit, Å., Sverdrup, S. og Østby, L.: Helse- og sosialsatsningen i Handlingsprogrammet. En evaluering av Handlingsprogrammet i Oslo indre øst, hovedmål 3. Rapport 2006/6. DIAFORSK. Diakonhjemmets høgskole. Oslo.

2006. Brottveit, Å., Lunestad, J.: En evaluering av Somalia-prosjektet. – Et forsøk på å skape en arena for dialog og samarbeid med hjelp av PLA-metodikk. Rapport 2006/1. DIAFORSK. Diakonhjemmets høgskole. Oslo.

2004. Brottveit, Å., Døhlie, E. og Eriksen, R.E.: Brukernes vurdering av sosialtjenesten – Oslo 2003. Kommenterte resultater fra brukerundersøkelsen. Hovedrapport. Oslo Kommune, Byrådsavdeling for Velferd og sosiale tjenester.