PUBLIKASJONER
Kronologisk oversikt 

KIFO Rapport 2012 -

KIFO Rapport fra 2012 er forskningsrapporter fra egeninitierte prosjekter eller prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eksterne parter.
Bestilling kan skje fra KIFO: kifo@kifo.no

2016
 
Tore Witsø Rafoss
"Et religiøst landskap i endring"
Oppslutning om dåp på Østre Romerike
KIFO Rapport 2016: 2 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-43-4
ISSN 0807-7517
 
Sunniva E. Holberg, Bjarke Schønvandt Mortensen og Pål Ketil Botvar
En analyse av kirkevalget 2015
KIFO Rapport 2016: 1 187 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-42-7
ISSN 0807-7517
 
 
2015
 
Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker
"Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg"
Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet
KIFO Rapport 2015: 4 71 sider. Se omtale
ISBN 978-92-92972-41-0
ISSN 0807-7515
 
Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker, Nina Hoel
"Det handler om verdensfreden!"
En aevaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet.
KIFO Rapport 2015: 3 166 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-40-3
ISSN 0807-7517
 
Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker
Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet.
Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme.
KIFO Rapport 2015 : 2 130 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-39-7
ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt
Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling?
Trosopplæring som arbeidsform i menighetene.
KIFO Rapport 2015: 1 92 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-38-0
ISSN 0807-7517
 
2014
 
Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl
Noe falt i god jord
Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå
KIFO Rapport 2014: 2 63 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-37-3 ISSN 0807-7517
 
Olaf Aagedal, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal
Profesjonalisering og frivillighet
Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene
KIFO Rapport 2014: 1 98 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-35-9 ISSN 0807-7517
 
2013
 

Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal
Når porten gjøres vid
Evaluering av trosopplæringens breddetiltak
KIFO Rapport 2013: 2 93 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-32-8 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker
Når troen tar nye veier
En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer
KIFO Rapport 2013:1 80 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-30-4 ISSN 0807-7517

2012

Kåre Fuglseth, Elisabeth Haakedal, Ulla Schmidt
Lokale trusopplæringsplanar
Innhald og prosess
KIFO Rapport 2012: 3 146 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-28-1 ISSN 0807-7517

Ulla Schmidt
Stillinger, kompetanse, samarbeid
Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen.
KIFO Rapport 2012: 2 38 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-27-4 ISSN 0807-7517

Ronald M. Synnes
Kristne migrantmenigheter i Oslo
KIFO Rapport 2012: 1 92 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-25-0 ISSN 0807-7517

 

 

 

 


Den tidligere bokserien KIFO Rapport fra 1996-2007  finner du under "Andre bøker".