FORSKNING
Grunnloven som nasjonalt symbol 

Kort om prosjektet

Prosjektet sitt formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet.

 

Åpningen av det 103. ordentlige Storting.  Foto: Ørnelund, Leif / Oslo MuseumTekst og bilder om to av prosjektets hovedtema:

 

Grunnloven som symbol

 

Innvandrere og nasjonaldagsfeiring

 

 

Prosjektet samler inn opplysninger om nordmenns forhold til grunnlov og grunnlovsfeiring gjennom en spørreskjemaundersøkelse. Deler av undersøkelsen gjennomføres også i Sverige og Danmark og med dette som utgangspunkt sammenlignes de tre landenes forhold til konstitusjon og nasjonaldag. Lokalt ser vi på hvordan feiringen av grunnlovsdagen har utviklet seg på noen utvalgte steder i Norge med særlig vekt på hvilken rolle religion og etnisitet spiller i denne feiringen.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og KIFO og gjennomføres i samarbeid med Rokkansenteret og Diakonhjmmet Høgskole.