FORSKNINGSPROSJEKTER
Prosjektbeskrivelse 

VM på ski 2011 - Den norske kirkes rolle som kulturaktør

Prosjektet skal analysere Den norske kirkes rolle som kulturarena og kulturaktør under VM på ski i Oslo 2011.

Prosjektet skal beskrive den omfattende bruken av kultur i iscenesettingen av denne idrettsbegivenheten og hvilken funksjon kirkens kulturprogram fikk i denne sammenhengen. Prosjektet er et delprosjekt innenfor "Religion som estetiserende praksis" (RESEP), ledet av Pål Repstad ved Universitetet i Agder.
Ferdigstilling: 2012