FORSKNINGSPROSJEKTER
Prosjektbeskivelse 

Religion og verdier blant Bob Dylan-fans

Det norske fan-miljøet knyttet til artisten Bob Dylan analyseres i et religionssosiologisk perspektiv og det norske fan-miljøet sammenliknes med fans i andre land


Prosjektet som ledes av forsker Pål Ketil Botvar og er finansiert av stiftelsen Fritt ord, RESEP og KIFO og består blant annet av en spørreundersøkelse blant Dylan-fans. Les om spørreundersøkelsen her.

Undersøkelsen er publisert i boken "Bob Dylan - mannen, myten, musikken", som Botvar har redigert sammen med Reidar Aasgaard, Universitetet i Oslo og Robert Kvalvaag, Høyskolen i Oslo. Les om dette her og om selve boken her.Bob Dylan - Mannen, myten og musikken