FORSKNINGSPROSJEKTER
Prosjektbeskrivelse 

Migrantmenigheter

En studie av fem migrantmenigheter i Oslo og Akershus

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om et voksende fenomen som en har lite kunnskap om. De fem menighetene som er med i undersøkelsen er Oslo International Charismatic Church, den spansktalende gruppen i Salemkirken, Filipino Christian Church, Ethiopian Evangelic Church in Oslo og St. Olav menighet. Studien analyseres menighetenes organisering og profil, pastorenes/prestenes innflytelse og kjønnssammensetning, menighetenes aktiviteter og medlemssammensetning. Prosjektet vil resultere i en rapport som utgis i 2012.