Ansatte
MA 

Sunniva E. Holberg

Forskningsassistent - deltid

E-post: sunniva.holberg@kifo.no

Kompetanseområder
Statsvitenskap, offentlig politikk og administrasjon, sammenlignende politikk og valgforskning

Arbeider på følgende forskningsprosjekter

Kirkevalget 2015
Grunnloven som nasjonalt symbol

Utdanning
Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2006
Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2004
3-årig sosialhøgskole, Diakonhjemmet Høgskole, 1995

Arbeid
2012 - Forskningsassistent, KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning
2007 -2012  Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sosial og familieavdelingen
1996 - 2003 - prosjektleder, sosialkonsulent, miljøterapeut, Conrad Svendsen Senter

Publikasjoner

Holberg, Sunniva E., Bjarke S. Mortensen og Pål Ketil Botvar 2016, Polarisering og kontinuitet. En analyse av kirkevalget 2015. KIFO Rapport 2016
 
Botvar, Pål Ketil og Sunniva E. Holberg. 2015. "Religion i politikken – gammelt tema, nye konflikter". I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 38–66. Oslo: Universitetsforlaget.
 

Holberg, Sunniva E. og Ånund Brottveit 2014, Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013. KIFO Notat 2/2014

Botvar, Pål Ketil, Sunniva E. Holberg & Olaf Aagedal 2014, National symbols in Skandinavia. Documentation report. KIFO Notat 1/2014

Botvar, Pål Ketil, Sunniva E. Holberg & Olaf Aagedal 2013, Nasjonale symboler i skandinavia. Dokumentasjonsrapport. KIFO Notat 2/2013

Brottveit, Ånund & Sunniva E. Holberg 2013, Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012. KIFO Notat 1/2013.

Botvar, Pål Ketil &Sunniva E. Holberg 2012, Spørreundersøkelse om kommunenes 17. mai-feiring. Dokumentasjonsrapport. KIFO Notat 5/2012

Holberg, Sunniva E. 2007, Kampen om de kristne velgerne: Mellom tro og tradisjon, kapittel 9 i Norske velgere: En studie av stortingsvalget 2005. Bernt Aardal (red.). Oslo: Damm forlag

Holberg, Sunniva E. 2006, Menneskefiskere eller stemmefiskere? En sammenlignende analyse av KrF og FrPs verdimessige forankring. Masteroppgave i statsvitenskap, Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kronikker

Kronikk av Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg og Bjarke S. Mortensen 2015, Nye velgere føler tilhørighet, Vårt Land 23.12.2015

Holberg, Sunniva E. 2011, Kampen om partiets sjel(er), Kronikk i Bergens Tidende 27.04.11.