NYHETER

SISTE SAKER:

(03.01.17)
KIFO kommer med nye nettsider i begynnelsen av januar 2017!
(28.11.16)
KIFO-forsker Sindre Bangstad intervjuer Prof Lila Abu-Lughod (Columbia University, USA) for tidsskriftet American Ethnologist (AE)
(07.10.16)
I siste utgave av det nettbaserte tidsskriftet Anthropology Of This Century (AOTC), som redigeres av Prof Charles Stafford ved London School of Economics (LSE) i Storbritannia, har Sindre Bangstad en lengre anmeldelse av Prof David H. Price sin monografi "Cold War Anthropology: the CIA, the Pentagon and the Growth of dual use anthropology" (Duke University Press, 2016).
KIFO forsker med artikler i Encyclopedia 

Inger Furseth med fire artikler i Encyclopedia of Global Religion om Norge, Sverige, Island og de nordiske landene

(14.06.2012) - Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara.

Inger FursethVerket gir en bred oversikt over globalisering av religiøs kultur og samfunn i ulike deler av verden. Det tar for seg migrasjon og diaspora, endring i religiøse ideer og praksis, flerkulturelle aspekter innenfor de ulike religionene, og negative og positive reaksjoner på religion i multikulturelle samfunn.

Furseths artikler gir korte oversikter over forhold mellom religion og stat, medlemskap i tro- og livssyn, befolkningenes religiøse tro og praksis, religiøs identitet, etniske og religiøse minoriteter, multikulturalisme og den religiøse endringen som skjer i flere av de nordiske landene.

Tips en venn