PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler 

2011

Fagfellevurdert


Schmidt, Ulla
State, Law and Religion in Norway. Nordic Journal of Religion and Society 24 (2): 137-155. (vitenskapelig nivå 2)

Høeg, Ida Marie
Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1-2): 65-80. (vitenskapelig nivå 1)

Aagedal, Olaf
Jubilering og historiebruk. I Formidling. Bruk og misbruk av historie, Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.), 100-115. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Mennesket: Avhengig og fritt. Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka, Harald Hegstad (red.), 169-190. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Empirical research and theological normativity. I Difficult Normativity. Normative Dimensions in Research on Religion and Theology, Jan-Olav Henriksen (red.), 37-64. Frankfurt a.M.: Peter Lang. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Church, Public and Bioethics: Religion's Construction of Public Significance through the Bioethical Discourse. I The Public Significance of Religion, Empirical Studies in Theology vol 20. Leslie J. Francis; Hans-Georg Ziebertz (red.), 191 - 215. Leiden/Boston: Brill. (internasjonalt vitenskapelig nivå 2)

Furseth, Inger
From «Everything has a meaning» to «I want to believe in something»: religious change between two generations of women in Norway.
I Spirituality in the modern world: within religious tradition and beyond, Vol I: Overview: spirituality, the preennial and the zoned, edited by Paul Heelas, 452-464. London: Routledge. (refereebasert, internasjonalt vitenskapelig nivå 2)

Botvar, Pål Ketil
Den alternative religiøsitetens to ansikter.
I Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiriutalitet. Kyrkjefag Profil Tormod Engelsviken, Rolv Olsen og Notto R. Thelle (red.). 87-101. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (vitenskapelig nivå 1).

Repstad, Pål
Et noe overraskende innslag. Den økonomiske etikken i Johannes Ordings Kristelig etik. Et grundrids. I Teologi og modernitet, H. Elstad og T. Rasmussen (red.), 195-206. Oslo: Unipub. (vitenskapelig nivå 1)

Furseth, Inger
The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area.
I Review of Religious Research 2011, 52(4): 365-385 (internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Furseth, Inger og Kühle, Lene
Prison Chaplaincy from a Scandinavian Perspective
I Archives de Sciences Sociales des Religions 153 (janvier - mars) 2011: 123-141 (internasjonalt vitenskapelig nivå 1).