PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler 

2010

Fagfellevurdert
________________________________________________________________________

Botvar, Pål Ketil
Endringer i nordmennes religiøse liv. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 11-24. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Regionaliseringen av norsk religiøsitet. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 44-29. Oslo: Universitetsforlaget. Medforfattere: Olaf Aagedal og Pål Repstad. (vitenskapelig nivå 1)

Botvar, Pål Ketil
Mot en alternativreligiøs revolusjon? I Religion i dagens Norge, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 60-80. Oslo: Universitetsforlaget. Medforfatter: Jan-Olav Henriksen. (vitenskapelig nivå 1) 

Botvar, Pål Ketil
Hva skjer med den alternative religiøsiteten? Kirke og kultur, 2010 (4): 307 - 320. (vitenskapelig nivå 1) Medforfatter: Jan-Olav Henriksen.

Furseth, Inger
Atheism, Secularity, and Gender. I Atheism and Secularity, Volume I, redigert av Phil Suckerman, 209-227. Santa Barbara, Ca: Praeger (nivå 2 forlag).

Furseth, Inger
Berthe Cannutte Aarflot. I Cambridge Dictionary of Christianity, Daniel Patte (red.), 1. Cambridge: Cambridge University Press (internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Furseth, Inger
Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism. I The Fundamentalist City? Religiosity and the Remaking of Urban Space, redigert av Nezar Alsayyad og Mejgan Massoumi, 27-50. Oxford: Routledge (internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Høeg, Ida Marie
Protestant confirmation seen in a European perspective. I Religion and Youth. Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.), 181-189. Surrey: Ashgate. Medforfattere: Leise Christensen, Duncan Dormor, Wolfgang Ilg, Kati Niemelä. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Motivation and Experiences of the Confirmands. I Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries. Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds.), 162-183. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Confirmation Work in Norway. I Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds.), 235-243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. Medforfatter Bernd Krupka. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Religiøs tradering. Kristen tradisjon og tradisjonsoverføring. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 181-195. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge. Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring. I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), 108-129. Oslo: IKO-forlaget (Prismet bok). (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Humanistisk eller kristen konfirmasjon?» I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), 168-195. Oslo: IKO-forlaget (Prismet bok). (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Religion og alder. Kirke og kultur, 2010 (4): 331 - 337. (vitenskapelig nivå 1).

Høeg, Ida Marie
Ungdom og religion. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 2010 (2): 44 - 49.

Repstad, Pål
Bruksteologi, sosial kontekst og endring. I Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20. århundre, Pål Repstad (red.), 9-32. KIFO Perspektiv nr 21. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Julekonsertenes teologi - henimot en mykere kristendom (med Anne Løvland). I Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20. århundre, Pål Repstad (red.), 279-293. KIFO Perspektiv nr 21. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Regionaliseringen av norsk religiøsitet (med Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal). I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 44-59. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Religion og likestilling mellom kvinner og menn (med May-Linda Magnussen). I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 149-165. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Repstad, Pål
Tre teologer om psykoanalysen. Arr. Idehistorisk tidsskrift nr 2-3, 2010, 43-51. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religion in Norwegian Bioethical Discourse. I Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Friedemann Voigt (Hrsg.), 159 - 187. Berlin / New York: De Gruyter. (internasjonalt vitenskapelig nivå 2)

Schmidt, Ulla
Bioetikk i kristendommen. I Bioetikk i verdensreligionene, Knut A. Jacobsen (red.), 24 - 106. Oslo: Abstrakt Forlag. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Norge: Et religiøst pluralistisk samfunn? I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 25-43. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religion i dagens Norge: Sekularisert? Privatisert? Pluralisert? I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 196-204. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religionens plass og betydning i offentligheten, I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 81-94. Medforfatter: Jan-Olav Henriksen. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Religion, etikk og moral: Nye sammenhenger? I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 132-148. Medforfatter: Jan-Olav Henriksen. (vitenskapelig nivå 1)

Schmidt, Ulla
Metoder i etikforskningen - udfordringer og muligheder. I Etik for sundhedsfagene, Åshild Slettebø, Per Nortvedt (red.), 97-122. Århus: KLIM. (vitenskapelig nivå 1) [Dette er en oversettelse av artikkel i samme bok publisert tidl. på norsk 2006, Gyldendal Akademisk]

Schmidt, Ulla
Poverty: A Challenge to Human Dignity. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 1 (1): 7 - 31. (vitenskapelig nivå 1)

Stifoss-Hanssen, Hans
The Dead and the Numb Body: Disaster and Ritual Memory, I Ritual Dynamics and the Science of Ritual, section III: Body, Performance, Agency and Experience, eds E Venbrux, T Quartier, J Wojtkowiak, 211 - 220. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. (Internasjonalt vitenskapelig nivå 2).

Aagedal, Olaf
Lystenning på graver som folkekyrkjeleg praksis. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.),166-180. Oslo:Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Aagedal, Olaf
Regionaliseringen av norsk religiøsitet. (saman med Pål Ketil Botvar og Pål Repstad) I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.), 166-180. Oslo: Universitetsforlaget. (vitenskapelig nivå 1)

Aagedal, Olaf
Statsborgerseremonien (saman med Tine Damsholt og Tor E.Viblemo) I Rettigheter og tilhørighet. Evaluering av statsborgerregelverket, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet/Oxford Research. Oslo/Kristiansand