PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler: 

2009

Fagfellevurdert
____________________________________________________________________

Alternative Religion – A New Political Cleavage?: An Analysis of Norwegian Survey Data on New Forms of Spirituality
Pål Ketil Botvar (2009)
Politics and Religion, 2 (2009), 378-394

 

Scandinavian Folk Churches, Chauvinism and Xenophobia
Pål Ketil Botvar (2009)
I Annika Hvithamar, Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen (red): Holy Nations and Global Identities. Civil Religion, Nationalism, and Globalisation.  Leiden: Brill 2009

 

Civil Religion in an Age of Changing Churches and Societies. A look at the Nordic Situation.

Pål Repstad (2009)
I Annika Hvithamar, Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen (red.): Holy Nations and Global Identities. Civil Religion, Nationalism, and Globalisation. Leiden: Brill 2009, s. 199-214.

Sosiologisk blikk på Jehovas vitner.
Pål Repstad
I Hege Ringnes og Helje Sødal (red.): Jehovas vitner. En flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget 2009, s. 50-66.

A softer God and a more positive anthropology: Changes in a religiously strict region in Norway
Pål Repstad
Religion (39), s. 126-131.

Christian ethics and empirical research
Ulla Schmidt  (2009)
Studia Theologica. Nordic Journal of Theology Vol 63/1 (2009), 67–88.

 Andre
____________________________________________________________________

 

Livsfaseriter på sykehus og sykehjem
Inger Furseth (2009)
I Ingvill Thorson Plesner og Cora Alexa Døving (red.): Livsfaseriter, Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge, s. 94-104.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 2009

 

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene
Ida Marie Høeg (2009)

I Stig Lægdene (red): Praktisk kirkelig årbok 2009. Samfunnet i Gudstjenesten,  s. 221-236. KUN Kirkelig utdanningssenter i nord

 

Charles Taylor og religionssosiologien
Pål Repstad
I Anna D. Bremborg m.fl. (red.): Religionssociologi i brytningstider. En vänbok til Curt Dahlgren. Lund: Lund studies in sociology of religion, volume 7, Lunds universitet 2009, s. 66-80.