PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler: 

2007

 

 

Fagfellevurdert


 

 

Botvar, Pål Ketil 2007

Why New Age is giving way to spirituality. The silent revolution within alternative religiosity”. I Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad, s.87-101. Trondheim: Tapir.

 

Repstad, Pål 2007

”Biskoper om bispedømmer,” Halvårsskrift for praktisk teologi, 24(1), s. 22-29.

 

Schmidt, Ulla  og Henriksen, J.-O 2007

A Warranted Performance? – A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence. Studia Theologica. Nordic Journal of Theology.

 

 

Annet


 

 

Birkedal, Erling 2007

Tjener eller herre? Om kirken som pedagogisk aktør overfor barn og foreldre. Halvårsskrift for Praktisk teologi nr 2-2007. Luther Forlag.

 

Furseth, Inger 2007

Between theory and empirical analysis: Pål Repstad’s sociology.

I Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad, 17-35. Trondheim: Tapir

 

Schmidt, Ulla 2007

Religion og eutanasi, Minerva (temanummer om religion og etikk), høst 2007

 

Selbekk, Anne S og Aagedal Olaf 2007

Nasjonale jubileer og kirkelig minnepolitikk. Kirke og Kultur. 4/2007 s. 330- 346.

 

Stifoss-Hanssen, Hans 2007

Hjelpende ritualer, forberedende samtaler. I Møtet med den andre. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie, nr 13. Oslo 2007.

 

Stifoss-Hanssen, Hans 2007

Minnegudstjenester etter større ulykker. I Tidsskrift for Den norske legeforening, 2-07.

 

Øierud , Gunnfrid Ljones 2007

Kontekst og kommunikasjon i gudstjenesten. I Sirris, Stephen (red): Kirke og kultur i kontekst. Praktisk kirkelig årbok 2007. Tromsø: KUN

 

Aagedal, Olaf 2007

The Norwegian Seamen’s Church as a National Symbol. I Inger Furseth/Paul Leer-Salvesen (red.): Religion in Late Modernity. s. 55-68. Tapir Academic Press. Trondheim 2007.