FORSKNING
Det flerreligiøse samfunn: 

Forskningsprosjekter

Verdier, religion og menneskerettigheter
Prosjektet handler om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter.
Forsker: Pål Ketil Botvar
Ferdigstilles 2016

 Evaluering av tros- og livssynsdialoger
Eksistensielle og nødvendige dialoger i et nytt livssynslandsskap.
Forskere: Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker, Nina Hoel

 

Det alternativ-religiøse feltet i endring
En spørreundersøkelse blant abonnenter på nyreligiøse tidsskrift i Norge, Danmark og Sverige. Forsker: Pål Ketil Botvar

 

Migrantmenigheter i Oslo og Akershus. En studie av fem migrantmenigheter
Prosjektet dreier seg om en analyse av fem kristne migrantmenigheter i Oslo og Akershus. Gjennomføres av:Inger Furseth (prosjektleder) og Ronald Mayora Synnes

 

Religion og menneskerettigheter
Tema for prosjektet er forholdet mellom religion, verdier og holdninger til menneskerettigheter. Forsker: Pål Ketil Botvar

 

Estetisering av muslimske kvinners kropp. En komparativ analyse av Oslo og Los Angeles
Prosjektet dreier seg om en analyse av estetisering av muslimske kvinners kropp i to ulike byer, Oslo og Los Angeles. I muslimske miljøer i vestlige land har det de siste 30-40 årene vært en økende vektlegging på muslimsk klesdrakt blant religiøst aktive kvinner. Forsker: Inger Furseth 

 

Immigrant Muslim women in Los Angeles
Denne studien analyserer religiøs praksis og religiøse oppfatninger til muslimske innvandrerkvinner i Los Angeles-området. Undersøkelsen er basert på 26 livsfortellingsintervjuer, som ble utført i løpet av 2003-2007, så vel som deltakende observasjon. Forsker: Inger Furseth