PUBLIKASJONER
Publikasjoner: 

Aktuelt

Aktuelle bidrag fra våre forskere i eksterne publikasjoner:
Inger Furseth med fire artikler i Encyclopedia of Global Religion om Norge, Sverige, Island og de nordiske landene.
Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara. 2012.