PUBLIKASJONER
Oversikt: 

Andre bøker

Oversikten inkluderer utgivelser i den tidligere bokserien KIFO Rapport:

2016

2016 - Harald Askeland and Ulla Schmidt (ed.)
Church Reform and Leadership of Change
Church of Sweden Research Series 12
ISBN 13: 978-1-4982--2332-4


2015

2015 - Inger Furseth (red.)
Religionens tilbakekomst i offentligheten?
Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet
Universitetsforlaget 2015
ISBN 978-82-15-02443-1


2013

Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red) 2013
Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli.
Oslo: Universitetsforlaget.


2012

Olaf Aagedal (red.)
Statsborgarseremoniar i Skandinavia
Unipub forlag 2012
ISBN 978-82-7477-498-8


2011

Pål Ketil Botvar, Robert W. Kvalvaag og Reidar Aasgaard (red.)
Bob Dylan - mannen, myten og musikken
Dreyer Forlag 2011
247 sider

_________________________________________________________

2010

Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.)
Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering.
Utgitt av Universitetsforlaget 2010
224 sider. kr 329,- ISBN 978-82-15-01750-1

_________________________________________________________

2009

Olaf Aagedal, Helene Egeland og Mariann Villa
Lokalt kulturliv i endring
Utgitt av Norsk kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2009.
269 sider. kr 298,-  ISBN 978-82-7081-147-2

2008
_________________________________________________________

Turid Skorpe Lannem (red.)
Trosopplæring - i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen.
KIFO 2008. 63 sider. kr. 150,-
Boken kan bestilles direkte fra KIFO.

Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.)
Gud på Sørlandet
Portal forlag as 2008. 134 sider. ISBN 978-82-92712-09-2

Anne Løvland og Pål Repstad
Julekonserter
Universitetsforlaget, Oslo 2008. 250 sider. ISBN 978-82-15-01378-7

Bjørg Seland og Olaf Aagedal
Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen
Det Norske Samlaget 2008. 174 sider. ISBN 978-82-521-6101-4

2007
_____________________________________________________________

Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen
Gråte min sang. Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer.
Kristiansand: Høyskoleforlaget 2007

Inger Furseth (redigert med Paul Leer-Salvesen)
Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad.
Trondheim: Tapir 2007.

Inger Furseth og Pål Repstad
Religionssociologi - en introduktion.
Hans Reitzels forlag, København. (Oversettelse av bok utgitt i 2003)

Magnar Hjertenæs
Arbeid med meining. Om strukturelle, kulturelle og individuelle tilhøve som påverkar det kyrkjelege arbeidsmiljøet.
KIFO Rapport nr. 30. 148 sider. ISBN 978-82-519-2195-4.  2007.

Pål Repstad
Hva er sosiologi?
Universitetsforlaget, Oslo 2007. 160 sider. ISBN 978-82-150-1087-8

Hans Stifoss-Hanssen og Marit Bunkholt (red.)
Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen.
Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 13. ISBN 978-82-91925-13-4 Utgitt 2007

2006
__________________________________________________________________________________

Erling Birkedal
Læringsmiljø og deltakelse. En undersøkelse av relasjonen mellom menighet og foreldre i kirkens trosopplæring.
KIFO Rapport nr. 29. ISBN 82-519-2176-7. 96 sider. Kr.95,- 2006.

Inger Furseth og Pål Repstad
An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives.
Utgivelsesår: 2006
For informasjon om bestilling og pris, besøk ashgate.com

Inger Furseth
From Quest for Truth to Being Oneself.
Boken kan bestilles direkte fra forlaget www.peterlang.com , fra Amazon og KIFO.

2005 og tidligere
________________________________________________________________

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 28. ISBN 82-519-2101-5. 189 sider. Kr. 240,–  2005.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 27. ISBN 82-519-2010-8. 159 sider. Kr. 190,–  2004.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Contemporary religion and church. A Nordic perspective.
KIFO Rapport nr. 26. ISBN 82-519-1962-2. 159 pages. Kr. 190,–  2004.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2003. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 25. ISBN 82-519-1925-8. 178 sider. Kr  190,–  2004.

Morten Huse og Cathrine Hansen
Nyorganisering av prestetjenesten. Evaluering av forsøkene.
KIFO Rapport nr. 24. ISBN 82-519-1871-5. 216 sider. Kr  240,–  2003.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2002. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 23. ISBN 82-519-1821-9. 168 sider. Kr  190,–  2002.

Morten Huse og Cathrine Hansen (red.)
En møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv
KIFO Rapport nr. 22. ISBN 82-519-1801-4. 389 sider. Kr. 380,–  2002.

Kai Ingolf Johannessen og Ulla Schmidt (red.)
Verdier - flerfaglige perspektiver.
KIFO Rapport nr. 21. ISBN 82-519-1792-1. 192 sider. Kr. 220,–  2002. 

Birger Løvlie
Vestavind. 1870-årenes debatt om kristenliv og kirkeordning under innflytelse fra Skottland. 
KIFO Rapport nr. 20. ISBN 82-519-1791-3. 213 sider. Kr. 240,–  2002. 

Kristin Lorentzen
I bredde, lengde og dybde. En studie av dåpsskole for 6-åringer i fem lokalmenigheter. 
KIFO Rapport nr. 19. ISBN 82-519-1775-1. 151 sider. Kr. 180,–  2002.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2001. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 18. ISBN 82-519-1768-9. 184 sider. Kr. 180,–  2002.

Morten Huse og Cathrine Hansen
Prestegjeld, prost og presteteam. Om organisering og ledelse av en prestetjeneste i endring. 
KIFO Rapport nr. 17. ISBN 82-519-1749-2. 206 sider. Kr. 220,– 2002.

Harald Hegstad og Tore Laugerud
Brennende hjerter eller misjonerende menigheter? En undersøkelse av holdninger og engasjement i forhold til ytremisjon i menigheter i Den norske kirke. 
KIFO Rapport nr. 16. ISBN 82-519-1734-4. 302 sider. Kr. 320,– 2002.

Inger Furseth
Muslims in Norwegian Prisons and the Defence.
KIFO Rapport nr. 15. ISBN 82-519-1690-9. 109 sider. Kr. 120,–  2001.

Cathrine Hansen og Morten Huse
Lærdommer utenfra. En studie av prester som ikke er i menighetstjeneste.
KIFO Rapport nr. 13. ISBN 82-519-1668-2. 132 sider. Kr  150,–  2001.


Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2000. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 14. ISBN 82-519-1689-5. 180 sider. Kr  180,–   2001.

Erling Birkedal, Harald Hegstad og Geir Skeie (red.)
Forskning og fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn
Festskrift til Ole Gunnar Winsnes' 60-årsdag
Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. 2000, 302 sider, kr. 290,–
Kan kjøpes fra bokhandel, eller direkte fra KIFO eller Tapir.
 
Morten Huse (red.)
Prest og ledelse
Utgitt av Verbum forlag i samarbeid med Den norske kirkes presteforening og KIFO
ISBN 82-543-0850-0, Verbum forlag, Oslo. 2000, 473 sider, kr. 279,–.
Kan kjøpes fra bokhandel eller direkte fra forfatteren: mhuse@online.no

Harald Hegstad
Kirke i forandring. Fellesskap, tilhørighet og mangfold i Den norske kirke.
Utgivelsesår: 1999
Luther forlag. ISBN 82-531-4391-5. Kr. 198,–.
Kan kjøpes direkte fra bokhandelen.

Ola Tjørhom
Kirken – troens mor. Et økumenisk bidrag til en luthersk ekklesiologi.
Verbum forlag, april 1999. Utgitt i samarbeid med Den norske kirkes presteforening og KIFO.
ISBN 82-543-0797-0. 290 sider. Kr. 198,–.
Kan kjøpes fra bokhandel eller direkte fra Verbum. Denne publikasjonen selges ikke fra KIFO.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 1999. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 12. ISBN 82-519-1560-0. 186 sider. Kr  160,–. Utgitt 1999

Hege Kristin Ringnes
Når terskelen ikke er for høy. Gudstjeneste- og nattverddeltakelse i Den norske kirke på høytids- og helligdager.
KIFO Rapport nr. 11. ISBN 82-519-1559-7 111 sider. Kr 120,–. Utgitt 1999

Morten Huse
Prosten. Ansvar, arbeidssituasjon og ledelse.
KIFO Rapport nr. 10. ISBN 82-519-1331-5 229 sider. Kr. 220,–. Utgitt 1999

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 1998. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 9. ISBN 82-519-1305-5 160 sider. Kr  160,–. Utgitt 1998

Pål Ketil Botvar
Gud og grønne skoger. En undersøkelse av forholdet mellom religion og miljøvernengasjement.
KIFO Rapport nr. 8. ISBN 82-519-1304-7 108 sider. Kr  130,–. Utgitt 1998

Harald Askeland
Ledere og lederroller. Om ledelse og lederfunksjoner i den lokale kirke.
KIFO Rapport nr. 7. ISBN 82-519-1303-9 320 sider. Kr  320,–. Utgitt 1998

Ida Marie Høeg
Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke.
KIFO Rapport nr. 6. ISBN 82-519-1296-2 218 sider. Kr 150,–. Utgitt 1998

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 1997. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 5. ISBN 82-519-1295-4 146 sider. Kr  160,–. Utgitt 1997

Einar Vetvik og Torunn Omland
Kirkeerfaring med kirkeasyl.
KIFO Rapport nr. 4. ISBN 82-519-1243-1 178 sider. Kr  175,–. Utgitt 1997

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 3. ISBN 82-519-1242-3 160 sider. Kr  160,–. Utgitt 1996

Ida Marie Høeg
Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdannelsen i Den norske kirke (AVU).
KIFO Rapport nr. 2. ISBN 82-519-1238-5 125 sider. Kr  125,–. Utgitt 1996

Helge Hernes
"... og lærer dem..." Situasjonsrapport om dåpsopplæringen i Den norske kirke.
KIFO Rapport nr. 1. ISBN 82-519-1237-7, 142 sider. Kr  145,–. Utgitt 1996