PUBLIKASJONER
Bøker: 

Aktuelle bokutgivelser

2016 - Harald Askeland and Ulla Schmidt (ed.)
Church Reform and Leadership of Change
Church of Sweden Research Series 12
ISBN 13: 978-1-4982--2332-4

2015 - Inger Furseth (red.)
Religionens tilbakekomst i offentligheten?
Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet
Universitetsforlaget 2015
ISBN 978-82-15-02443-1

2013 - Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red.)
Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli
Universitetsforlaget 2013
ISBN 978-82-15-02081

2012 - Ingunn F. Breistein og Ida Marie Høeg (red.)
Religionsstatistikk og medlemsforståelse
Akademika forlag 2012
ISBN 978-82-519-2940-0

2012 - Olaf Aagedal (red.)
Statsborgarseremoniar i Skandinavia
Unipub forlag 2012
ISBN 978-82-7477-498-8

2011 - Pål Ketil Botvar, Robert W. Kvalvaag og Reidar Aasgaard (red.)
Bob Dylan - mannen, myten og musikken
Dreyer Forlag 2011
247 sider

2011 - Lars Råmunddal
Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes
Perspektiv nr. 22
ISBN 978-82-519-2732-1 Tapir Akademisk Forlag 2011. Kr 345,-

 

 

Våre bøker: