PUBLIKASJONER
Publikasjoner: 

Bokanmeldelser i vitenskapelige tidsskrift

2016

Sindre Bangstad 2016.
Jeanette S. Jouili(2016) Pious Practice and Secular Constraints. Women in the Islamic Revival in Europe. Stanford University Press.
Anmeldt her i: CritCom - A Forum for Research and Commentary of Europe. Council for European Studies

2013

Pål Ketil Botvar 2013.
Cora Alexa Døving, Siv Ellen Kraft (red.) 2013. Religion i pressen. Oslo: Universitetsforlaget. Nordic Journal of Religion and Society 26 (2): 194-196.

 

2011

Pål Repstad 2011
Eileen Barker (red.): The Centrality of Religion in Social Life. Essays in Honour of James A. Beckford. Journal of Contemporary Religion 1: 123-125.

Pål Repstad 2011
Ina Rosen 2009 I'm a believer - but I'll be damned if I'm religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. Nordic Journal of Religion and Society 1: 98-101.

Pål Repstad 2011
Dag Album mfl. 2010. Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Sosiologisk tidsskrift 1: 101-103.

Pål Repstad 2011
Bjørg K. Myren og Hanne Stenvaag (red.): Hun våget å gå foran. Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. St. Sunniva. Tidsskrift for norsk kvinnelig teologforening 3: 173-177.

 

2010

Botvar, Pål Ketil
Per Magne Aadnanes, 2008, Gud for kvarmann. Kyrkja og den nye religiøsiteten. I Sosiologisk Tidsskrift 1/2010: 109-111.


2009

 

Schmidt, Ulla 2009
Peter Gundelach, Hans Raun Iversen, Margit Warburg, 2008, I hjertet af Danmark. Institutioner og mentaliteter. Hans Reitzels Forlag. Nordic Journal of Religion and Society. Vol. 22/2, 2009. 195–199.

 

2008

 

Furseth, Inger 2008

Sultán Sjöqvist, Madeleine. ”Vi blev muslimer”. Svenska kvinnor berätter. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. Svensk religionshistorisk årsskrift: 211-215.

 

Furseth, Inger 2008

James A. Beckford and John Walliss. Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates. Journal of Contemporary Religion 1(23): 236-237.

 

Furseth, Inger 2008

Garbi Schmidt. Islam in Urban America. Sunni Muslims in Chicago. Nordic Journal of Religion and Society 1(21): 123-126.

 

Furseth, Inger 2008

Marianne Gullestad. Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse. Tidsskrift for samfunnsforskning 3(49): 453-456.

 

Høeg, Ida Marie 2008

Dagfinn Ulland: Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Lunds Universitet 2007. (Lunds Studies in Pychology of Religion 9) Norsk Teologisk Tidsskrift 2(109): 194-195.

Repstad, Pål 2008
Margit Warburg: Citizens of the World: A History and Sociology of the Baha'is from a Globalization Perspective. I Journal of Contemporary Religion 23(2), 2008, s. 249-251.

 

Repstad, Pål 2008

Charles Taylor: A Secular Age. I Norsk teologisk tidsskrift 109(4), 2008, s. 321-327.

Schmidt, Ulla 2008
Richard Rorty, Gianni Vattimo: Religionens fremtid, Aarhus Universitetsforlag. Nordic Journal of Religion and Society 2(21): 223–226. 

2007

 

Botvar, Pål Ketil 2007

Lars Ahlin 2005: Pilgrim turist eller flyktning? En studie av individuell relisiös rörlighet i senmoderniteten. Stockholm: Symposion. Nordic Journal of Religion and Society 2007(1): 129-130

 

Høeg, Ida Marie 2007

Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion. Oslo: Pax Forlag A/S. St. Sunniva 2007(1-2): 22-24

 

Stifoss-Hanssen, Hans 2007

Hans Raun Iversen (red): Rites of ordination and commitment in the churches of the Nordic countries. København: Museum Tusculanum Press. Nordic Journal of Religion and Society 2007(2): 247 - 249

 

Ulla Schmidt og Jan-Olav Henriksen, A warranted performance? – A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology  vol. 61/2 (2007), 113–139.