Ansatte
Dr.polit. 

Inger Furseth

Professor II ved KIFO fra 2013. Forsker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning 1997 - 2013. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Direkte telefon: +47 22 85 82 99
E-post: inger.furseth@sosgeo.uio.no

Se informasjon på UiO's hjemmeside.

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Religionssosiologi, religion og politikk, religion og kjønn, det flerreligiøse samfunn, muslimer, sosiologisk teori, sosiale og religiøse bevegelser 

Aktuelle forskningsprosjekter 

  • The role of religion in the public sphere. A comparative studies of the five Nordic countries (NOREL) NOREL er et 4-årig prosjekt (2009-2013) som sammenlikner religiøs endring i de fem nordiske landene for de siste 20 årene. Fire områder studeres: 1. Stat og religion, 2. Religion og politikk, 3. Religion og media, og 4. Religion og sivilsamfunnet. Forskningen utføres av 16 seniorforskere fra alle de nordiske landene, så vel som to-tre doktorgradsstipendiater. Furseth er leder for prosjektet.

  • Religions rolle i hverdagslivet til muslimske innvandrerkvinner i Los Angeles. Analyse av migrasjonens påvirkning på religiøs tro og praksis blant muslimske kvinner i Los Angeles. Data består av livsfortellingsintervjuer med 26 kvinner og deltakende
    observasjon og ble samlet inn i perioden 2004-2007. Tre artikler samt bokmanus er under utarbeiding.
  • Estetisering av muslimske kvinners kropp. En komparativ analyse av Oslo og Los Angeles.  Prosjektet dreier seg om en analyse av estetisering av muslimske kvinners kropp i to ulike byer, Oslo og Los Angles. Prosjektet fokuserer på hvordan estetisering av kroppen faktisk praktiseres og de forståelsesformene som er knyttet til de ulike praksisene. Undersøkelsen er basert på intervju, feltnotater og billedmateriale. Prosjektet inngår i prosjektet Religion som estetiserende praksis (RESEP), finansiert av Norges Forskningsråd.

  • Moderne sosiologer om religion. Boken tar for seg moderne sosiologiske teoretikere og deres syn på religion. Den omfatter sentrale sosiologer, slik som blant annet Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman og Anthony Giddens. Den gir en presentasjon av hovedtrekkene i deres tenkning og deres analyser av religionens rolle i det moderne samfunn. Den norske utgaven vil bli utgitt av Universitetsforlaget. En engelsk versjon skrives parallelt med den norske. Boken skrives sammen med Pål Repstad.

 

CV

 

 

Arbeid

 

Forsker, Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 1997-

Professor II, Det teologiske menighetsfakultet (2004-)

Research Associate, Center for Religion and Civic Studies, University of Southern California (2002-)

Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1996-97.

Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi, Høgskolen i Vestfold, 1996.

Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, 1991-95.

NAVF-stipendiat, Institutt for sosiologi, Universitet i Oslo, 1988-91.

Konsulent, NAVFs Utredningsinstitutt, 1986-88.

Gjesteforsker ved Department of Religious Studies, University of California at Santa Barbara, USA 1989-90, 1990-91, 2000-01.

 

Utdanning  

Mag.art.: Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, 1986

Dr.Polit.: Universitet i Oslo, 2000                                              

                       

Faglige verv

Redaktør i Nordic Journal of Religion and Society  2004-

Visepresident i Research Committee 22 i International Sociological Association

Medlem av arrangementskomiteen for Nordic Conference in the Sociology of Religion (NCSR), Kristiansand 2010.

 

Noen publikasjoner:

Bøker:

2008. Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. KIFO Perspektiv. Redigert med Hans Stifoss-Hanssen.  

        Trondheim: Tapir.

2007. Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Redigert med Paul Leer-Salvesen. Trondheim: Tapir.

2006. An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. Aldershot: Ashgate. Med Pål Repstad.

2006. From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories. Hamburg: Peter Lang.

2004 Masteroppgaven. Hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget. Med Euris Larry Everett.

2003. Innføring i religionssosiologi. Medforfatter: Pål Repstad. Oslo: Universitetsforlaget.

2002. A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905. New York: The Edwin Mellen Press.

 

 

Artikler:

Under utgivelse. The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations Among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area. Review of Religious Research.

Under utgivelse.Competing and changing ideals of motherhood: Views on arranged marriage among middle class immigrant Muslim women in the Los Angeles area. I Islam in Everyday America, redigert av Fariha Khan.

2010a. Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism. I The Fundamentalist City? Religiosity and the Remaking of Urban Space, redigert av Nezar Alsayyad og Mejgan Massoumi, 27-50. Oxford: Routledge.

2010b. Atheism, Secularity and Gender. In Atheism and Secularity, Vol.I, redigert av Phil Zuckerman, 343-369. Santa Barbara, CA: Praeger.

2009. Livsfaseriter på sykehus og sykehjem. I Livsfaseriter som religions- og livssynspolitisk utfordring, redigert av Ingvill Thorson Plesner og Cora Alwxa Døving, 182-205. Oslo: Samarbeidsrådet for tro- og livssyn.

2008. Religion in the works of Habermas, Bourdieu and Foucault. In The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, edited by Peter Clarke, 98-115. Oxford: Oxford University Press.

2008. Social capital and immigrant religion. Nordic Journal of Religion and Society  21(2): 147-164.

2006. Flerreligiøsitet i norske fengsler. In Straffens menneskelige ansigt?, redigert av Lene Kühle og Carl Lomholt, 2003–238. Fredriksberg: Anis.

2005. From “Everything has a meaning” to “I want to believe in something.” Religious change between two generations of women. Social Compass (2): 157-168.

2004. Kvinner - mer religiøse enn menn? Religion 1998 om kjønn og religion. I Tallenes tale 2004. Perspektiv på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 27, redigert av Ole Gunnar Winsnes, 79-93. Trondheim: Tapir.

2004. The Use of Life Stories in the Study of Religion. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective. KIFO Rapport nr. 26, redigert av Ole Gunnar Winsnes, 33-45. Trondheim: Tapir.

2003. Secularization and the role of religion in state institutions. Social Compass 50(2): 191-202. 

 

 

 

Foredrag og gjesteforelesninger i 2010:
"Power and Migrant Muslim Women." Invitert taler til Integrative Session, RC22. ISA World Congress of Sociology, Gøteborg, 16. juli.
"Religionens rolle i den offentlige sfære." PluRel Universitet i Oslo, 15. april.
"Kjønn og religion." BroAschehoug viderutdanningskurs, 10. februar.
"The challenge of religion, theoretical considerations." Colloquium on interdisciplinary research programmes, Uppsala Universitet, 4. februar.

  

 Paper på konferanser i 2010:
"Trends in majority and minority faith communities in Norway 1988-2008." 20th Nordic Conference in the Sociology of Religion, Kristiansand, 5. august.
"Interviewing religious leaders - thematic choices and methodological challenges." 20th Nordic Conference in the Sociology of Religion, Kristiansand, 5. august.
"Esthetic religious practice - Muslim dress for women." 20th Nordic Conference in the Sociology of Religion, Kristiansand, 5. august.

Formidling i 2009:
Kvinner er mer religiøse enn menn. Det Nye, 4. desember.
Radio Migrapolis, NRK P2, 15.11.09. Intervju om livsfaseriter på sykehus og sykehjem.
Current state of the sociology of religion - with an emphasis on the Nordic countries, ISA Newsletter by the Research Committee 22, International Sociological Association (ISA), Issue 5.
Religion i den offentlige sfære. Kronikk. Dagsavisen 17.03.09

 Foredrag og gjesteforelesninger i 2009:

”Hvordan tenke strategisk rundt publisering?” Likestillingsseminar, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, 27. januar.
”Religiøs betjening på sykehus”. Samarbeidsrådet for tro- og livssyn. 23. februar.
”Metodismens rolle i fremveksten av religiøse og sosiale bevegelser i Norge”. Betanien. 26. februar.
”Religionens rolle i offentlige institusjoner”. Interkult-seminaret ”Religionsmangfold i sekulære institusjoner”, Høgskolen i Oslo, 29. april.

 

 Paper på konferanser i 2009:
”Contemporary sociology on ethnicity, race, and multi-religious society.” International Society for the Sociology of Religion (SISR), Santiago de Compostela, 27.-31. juli.
”Could Sheila have been a Muslim? Religious individualism and subjectivism among Muslim women in the LA area.” The Australian Anthoplogical Society Annual Conference 2009, Sydney, Asutralia, 4-11. desember.

 

Se publikasjoner oppført i Cristin

 

(FOTO: Marianne Torp, MF)