Ansatte
Dr.philos. 

Olaf Aagedal

Forskar I

Direkte telefon: +47 23 33 47 23
Mobil: +47 991 68 600
E-post: aagedal@kifo.no

Kompetanseområder

  • Har arbeidd som forskar, prosjektleiar og forskingsleiar
  • Spesialområde for eiga forskning er kultur og religionssosiologi, riter, kyrkje og kulturliv
  • Har elles arbeidd særleg med forskningsorganisering, tverrfagleg prosjektsamarbeid og forskningsformidling.

 
Aktuelle forskingsprosjekt


CV

Mag.art. sosiologi, Oslo Universitetet 1973. (Støttefag filosofi og teologi)

1974-78: Høgskolelektor i sosiologi ved Diakonhjemmets Sosialhøgskole.

1978-81: Avdelingsleiar ved Forskningsavdelinga, Diakonhjemmets Sosialhøgskole.

1982-84: Forsker NAVF.

1990-94: Forskningsleiar Diakonhjemmets Høgskolesenter.

1992-93: Gjesteforskar (Visiting Scholar) i 8. mnd. ved Department of Religious Studies, University of California, St. Barbara.

1994-2003    Forskar, forskningsavdelinga ved Diakonhjemmets Høgskolesenter.

2003   Dr.philos ved  Universitetet i Oslo. Avhandling om bedehuskultur.

2004 Professor i kultur og religionssoiologi ved Diakonhjemmet Høgskole

2004-2008 Forskar ved Avdeling for forskning og utvikling, Diakonhjemmet Høgskole

2008 Forskar I ved KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning)

 

Nyare publikasjonar

Aagedal, Olaf. 2015. Integrasjon og statsborgarlege symbol. I Kirsti Strøm Bull (red.): Borgerrolle og borgerrett  (s.149-171). Oslo: Dreyer Forlag.

Aagedal, Olaf. 2015. Religion und die Feier des Nationaltages. Die Rolle der Norwegischen Kirche am 17. Mai. In Hans Bringeland, Arve Brunvoll (Hg.), Die Religion und das Wertefundamant der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundtgesetzes 2014 (s.287-310). Zürich: Lit Verlag.

Aagedal, Olaf og P. K. Botvar. 2014. The Norwegian National Community. Is the 17th of May a Source of Inclusion? In G. Forr (ed.). Red, White and Blue. Norwegian Constitution, American Inspiration.(s.199-211). Oslo: ART PRO forlag AS.

Aagedal, Olaf. 2013. Kulturkirken i lokalsamfunnet. I Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. (s. 223-239). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Aagedal, Olaf. 2013. Bedehusarkitektur og bedehuskultur. I Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. (s.93-110). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Olaf Aagedal og Andreas Hompland 2013. Festivalscenariar. I Axel Tjora (red). Festival! Mellom rølp, kultur og næring, (289-303). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olaf Aagedal 2013. Candles  on the graves. I Michael Hviid Jacobsen (ed.): Deconstructing Death - Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, (191-206). Odense: University Press of Southern Denmark.

Olaf Aagedal 2013. Kampplass og sørgjestad. Stortorget og Oslo Domkyrkje etter 22.juli. I Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red). Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli, (86-111). Oslo: Universitetsforlaget.

Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg 2013. Den offentlige sorgen. I Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red). Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli, (9-25). Oslo: Universitetsforlaget.

Det norske nasjonale fellesskapet. Er 17.mai en spore til inkludering? (sammen med Pål Ketil Botvar) I G. Forr (red.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. 199–211. Oslo: ART PRO forlag AS. 2014.

Religion og nasjonaldagsfeiring. Den norske kyrkja si rolle på 17.mai. (2014) I H. Bringeland og A. Brunvoll (red.), Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Studiar til grunnlovsjubileet 2014. 305–329. Oslo: Vidarforlaget.

National Symbols in Scandinavia (sammen med P.K. Botvar og S.E. Holberg) KIFO Notat 1/2014. Oslo: KIFO.

Profesjonalisering og frivillighet. Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene (sammen med E. Haakedal og F. Kinserdal). KIFO Rapport 2014:1. Oslo: KIFO.

Statsborgarseremoniar i Skandinavia (red.) 2012. Oslo: Unipub.

Folkefestens arkitektur (sammen med Ånund Brottveit og Andreas Hompland). I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Oslo 2012

Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011(sammen med Ånund Brottveit og Andreas Hompland).  I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Oslo

Jubilering og historiebruk. I Formidling. Bruk og misbruk av historie, Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.). Kristiansand: Høyskoleforlaget 2011.

Lokalt kulturliv i endring (saman med Helene Egeland og Mariann Villa). Fagbokforlaget. Bergen 2009.

Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendomen (saman med Bjørg Seland). Samlaget. Oslo 2008.

Når tro skal læres (saman med Harald Hegstad og Anne Schanche Selbekk). Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2008.

Norwegian Seamen’s Church as a national symbol: An essay on migration, religion and national identity. I Inger Furseth/Paul Leer-Salvesen (red): Religion in Late modernity. Tapir Academic Press, Trondheim 2007.

Kunsten å jubilere (saman med Ånund Brottveit). Nytt Norsk Tidsskrift 2/2006.

Kampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikk (saman med Ånund Brottveit). Sosiologi i dag 3/2005

 

 

 

 


 

(FOTO: Marianne Torp, MF)