Ansatte
Cand. mag. 

Maria Aase

Rådgiver


Direkte telefon 23 33 47 20  
e-post: maria.aase@kifo.no

 

Kompetanseområder/arbeidsfelt

  • Administrative tjenester
  • økonomi, budsjett og regnskap
  • bibliotek
  • web
  • styrearbeid og seminar

CV


Utdanning
1999-2001 Videreutdanning i Organisasjon og Ledelse, 20 vt, Diakonhjemmet høgskolesenter
1996 Visual Basic 2 vt og 1994  Informatikk grunnkurs 2 vt, Høgskolen i Telemark
1993-1994 Spesialpedagogikk 10 vt, Telemark lærerhøgskole, Notodden
1991-1992 Spesialpedagogikk 10 vt, Telemark lærerhøgskole, Notodden
1989-1990 Skolebibliotekkunnskap 10 vt, Telemark lærerhøgskole, Notodden
1986-1987 Småskolepedagogikk 10 vt, Kristiansand lærerhøgskole
1970-1973 3-årig lærerutdanning med engelsk som spesialfag, Oslo off. lærerskole

Arbeidserfaring
2007 - Rådgiver ved KIFO Stiftelsen Kirkeforskning
1997-2007 Rådgiver, Døveprostens ktr., Oslo Bispedømmeråd, Oslo
1987-1997 Lærer/adjunkt, Porsgrunn Kommune, Porsgrunn
1990-1991 Bibliotekar og adjunkt, Telemark Fylkeskommune, Porsgrunn
1985-1986 Førskolelærer, Åmli Kommune, Åmli
1982-1987 Lærer, Vegårshei kommune, Vegårshei
1975-1978 Menighetssekretær, Gamle Aker menighet, Oslo
1973-1975 Barnesekretær, Norges Kristelige Ungdomsforbund, Oslo/Bærum 


Publikasjoner

Døvepresten
Maria Aase og Inger Hvindenbråten (2002) I Møteplass for presteforskning, Morten Huse og Cathrine Hansen (red.) KIFO Rapport nr 22. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2002, s. 294-320.

Prostesekretæren - en stilling i endring og utvikling
Fordypningsoppgave ved videreutdanning i Organisasjon og ledelse - en kvalitativ undersøkelse om hvordan prostesekretærene opplever endringsprosessen ved delegering av oppgaver fra biskop til prost.

 

 

(FOTO: Marianne Torp, MF)