Ansatte
MA 

Ann Kristin Gresaker

Forsker III

 

Direkte telefon: +47 23 33 47 28

E-post: gresaker@kifo.no

Kompetanseområder

 

Religion, populærkultur og kjønn, medieanalyse, religionssosiologi, religiøs endring

 

Pågående forskningsprosjekt

  • Doktorgradsprosjekt: Representations of religion in women's and men's popular magazines. (NOREL) 

Avslutta forskningsprosjekt  

  • Rekruttering til menighetspreststillinger
  • Religion 2008 (ISSP)
  • Presters arbeidsforhold

Utdannelse

- Humanistisk prosjektsemester, Universitetet i Oslo, 2007
- Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2007
- Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2004
- Mellomfag i medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002

Kort CV

- Forsker III ved KIFO fra 1. januar 2015
- Medieanalytiker i Retriever, mai 2014 – desember 2014
- Stipendiat ved KIFO fra 1.april 2010. Opptatt på doktorgradsprogrammet i sosiologi ved Universitet i Oslo
- Forskningsassistent ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO), august 2008 – mars 2010
- Seminarleder på Introduksjon til sosiologi (SOS 1001) og Sentrale temaer i sosiologien (SOS 1002) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, august 2008 – november 2008 
- Vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2006 / 2008
- Vitenskapelig assistent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, august 2007 - februar 2008


Publikasjoner


Artikler og kap. i bøker:

Gresaker, Ann Kristin 2016. "If your life feels empty, perhaps it's time to find a partner?" Constructions of heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a Norwegian women's magazine. Journal of Gender Studies. DOI: 10.1080/09589236.2016.1150159http://www.tandfonline.com/eprint/h9KADSKeJHKShGGrjSmR/full

Gresaker, Ann Kristin 2016. Sex, Violence, and the Religious "Other". The Gendering of Religion in Scandinavian Men's Magazines. Men and Masculinities. DOI:

Lundby, Knut og Ann Kristin Gresaker 2015. Religion i mediene - omstridt eller oversett? I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, Inger Furseth (red.), 69-104. Oslo: Universitetsforlaget.

Gresaker, Ann Kristin 2013. Making religion relevant? Representations of religion in Nordic popular magazines 1988-2008. Nordic Journal of Religion and Society 26(1): 63-84.

Gresaker, Ann Kristin 2013. Klarsynte damer og morderiske sekter. I Sanselig religion, Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.), 34-35. Oslo: Verbum forlag.


Rapporter:

Botvar, Pål Ketil og Ann Kristin Gresaker 2015. "Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg". Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet. KIFO Rapport 2015: 4.

Brottveit, Ånund, Nina Hoel og Ann Kristin Gresaker 2015. "Det handler om verdensfreden!" En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet. KIFO Rapport 2015: 3.

Høeg, Ida Marie og Ann Kristin Gresaker 2015. Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet. Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme. KIFO Rapport 2015: 2.

Botvar, Pål Ketil og Ann Kristin Gresaker 2013. Når troen tar nye veier. En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer. KIFO Rapport 2013:1.

Gresaker, Ann Kristin 2011. Tidsbruk, motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke. KIFO Notat nr. 2/2011.

Gresaker, Ann Kristin 2010. Delrapport 2. planlegging og gjennomføring av kirkevalget på sentralt, regionalt og lokalt nivå: regionalt nivå. I Når alle stemmer teller... Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009, Schmidt, Ulla og Sverre Mogstad (red.), 75-89.  

Schmidt, Ulla, Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker 2010. Delrapport 3. Valgoppslutning og valgresultater. I Når alle stemmer teller... Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009, Schmidt, Ulla og Sverre Mogstad (red.), 147-222.

Gresaker, Ann Kristin 2009. I gode og onde dager. Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke. KIFO Notat 6/2009.

Høeg, Ida Marie og Ann Kristin Gresaker 2009. Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold. KIFO Notat nr. 5/2009.

Gresaker, Ann Kristin 2009. Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke. KIFO Notat nr. 4/2009

Bjerke, Aksel, Ragnhild Enstad, Ann Kristin Gresaker, Inger Myhren og Ida Rønning 2007. Vi må ha armer ut til samfunnet. Om Oslomoskeers informasjonsvirksomhet overfor ikke-muslimer. Rapport skrevet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med Humanistisk prosjektsemester, UiO.

Gresaker, Ann Kristin 2007. Det finnes ingen gangstere i Norge. Masteroppgave i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

 

(FOTO: Marianne Torp, MF)