FORSKNING
Religion - offentlighet - politikk 

Forskningsprosjekter

Relevant religion?

Omtalen og (om)formingen av religion i skandinaviske livsstilblader 1988, 1998 og 2008.
Phd-prosjekt.
Ferdigstilles 2016

 

The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries (NOREL)

NOREL er et 4-årig prosjekt (2009-2013) som sammenlikner religiøs endring i de fem nordiske landene for de siste 20 årene. Fire områder studeres: 1. Stat og religion, 2. Religion og politikk, 3. Religion og media, og 4. Religion og sivilsamfunnet. Forskningen utføres av 16 seniorforskere fra de fem nordiske landene, så vel som to-tre doktorgradsstipendiater. Inger Furseth er leder for prosjektet.

 

 

Moderne sosiologer om religion

Dette er et bokprosjekt i samarbeid med Pål Repstad. Boken tar for seg moderne sosiologiske teoretikere og deres syn på religion. Forsker: Inger Furseth