NYHETER

Nyhetsarkiv

28.03.12
Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 15. mai 2012
26.01.12
STIFTELSEN KIRKEFORSKNING (KIFO) søker vitenskapelig assistent i ett år fra 1. mars 2012. KIFO søker en medarbeider som skal bidra til gjennomføring av prosjekter knyttet til KIFOs tre hovedsatsingsområder: Reformer og endringsprosesser i Den norske kirke, Religionen i samfunnet og den religiøse pluralismen og Kirker, religion og etikk.
13.01.12
Vårens KIFO-seminar / internasjonal konfirmasjonskonferanse:The Second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe.
04.01.12
Demokratireformen har involvert bredere grupper av velgere, men det er store utfordringer for valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet også i 2011. Evalueringen viser blant annet at det fremdeles er betydelige svakheter ved de kirkelige valgene når det gjelder å innfri velgernes reelle valgmuligheter. Samtidig har en også gjennom demokratireformen greid å mobilisere ikke bare langt flere velgere, men også en bredere sammensatt gruppe av velgere, sammenlignet med før reformen. Langt flere av kirkemedlemmene er dermed blitt involvert i det kirkelige demokratiet.
02.01.12
Nordic Journal of Religion and Society med temanummer: "Religion and Stat in the Nordic Countries"
02.01.12
Onsdag 4. januar presenteres resultatet på en pressekonferanse i Kirkens hus kl 11.
14.11.11
The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>