NYHETER

Nyhetsarkiv

14.06.12
Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara.
14.05.12
Ny rapport fra KIFO ser på bruk av alkohol og andre rusmidler blant aktive i en rekke kristne organisasjoner. Undersøkelsen er landsomfattende og tar for seg unge i alderen 16 til 25 år.
24.04.12
Forskere presenterer nye data om minnemarkeringene etter 22. juli på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2012 kl. 9 - 16.
16.04.12
To nye rapporter evaluerer menighetenes samvirke med hjemmene, og samarbeid mellom menigheter og offentlige institusjoner, i arbeidet med trosopplæring.
13.04.12
Forsker I, Inger Furseth, er konstituert som forskningssjef ved KIFO inntil ny forskningssjef blir ansatt og tiltrer.
11.04.12
Staben på KIFO tok avskjed med forskningssjef Pia Lane
03.04.12
Denne boka skildrar dei nye statsborgarseremoniane i Skandinavia, drøftar bakgrunnen for at dei er blitt innførte og set fenomenet inn i ein internasjonal samanheng.

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>