NYHETER

Nyhetsarkiv

11.03.13
KIFO forskerne Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar med artikler i to nye bøker
11.12.12
Stor lokal variasjon, både når det gjelder målsettinger, innhold og pedagogisk tenkning og profil.
20.11.12
Ånund Brottveit kommer fra stilling som forsker /høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole
05.11.12
Hva forteller religionsstatistikken om religiøst liv og hva kan statistikken brukes til?
27.09.12
Temaet for denne KIFO-rapporten er kristne migrantmenigheter og deres betydning for dem som deltar der
31.08.12
Hovedtema: Trosopplæringsreformen
28.06.12
Våren 2012 har konfirmerte ungdommer i nesten 200 menigheter i Den norske kirke deltatt i en nasjonal undersøkelse om tiden etter konfirmasjon.

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>