NYHETER

Nyhetsarkiv

26.09.13
Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 - 15.30 på Litteraturhuset i Oslo.
24.06.13
Terrorhandlingene utløste reaksjoner som i omfang og intensitet mangler sidestykke i norsk historie.
18.06.13
"Festivalscenarier" - presenterer tre ulike scenarier for utviklingen av festivalkulturen i Norge
07.06.13
I en artikkel i boken "Et robust lokaldemokrati" ser Ulla Schmidt nærmere på ordningen med å legge kirkevalgene til samme tid og samme sted som de offentlige valgene.
15.05.13
17. mai samles store deler av den norske befolkningen i sine lokalmiljøer for å feire nasjonaldagen. Tradisjonen er lang, sterk og innarbeidet. På tross av dette, foreligger det relativt lite data om hvordan 17. mai-feiringene faktisk gjennomføres.
23.04.13
KIFO-seminaret tirsdag 28. mai vil ta utgangspunkt i NOU 2013: 1 fra det religionspolitiske utvalget, "Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk" og bevege seg tematisk over på ulike sider ved endringene i stat-kirke forholdet.
22.03.13
8. mai arrangerer KIFO og Forskningsrådet dagskonferanse i historiske omgivelser på Eidsvoll.

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>