NYHETER

Nyhetsarkiv

14.05.14
En forskergruppe er i gang med å dokumentere og analysere feiringen av Grunnlovsjubileet 2014.
14.01.14
Ny rapport sammenlikner nordmenns, danskers og svenskers forhold til nasjonale symboler som nasjonaldag, flagg og nasjonalsang
13.01.14
KIFO Centre for Church Research invites you to the final conference of the NOREL research program, which will be held on March 27-28 2014 at Diakonhjemmet Høgskole in Oslo
12.12.13
Ny KIFO-rapport evaluerer breddetiltakene i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Lys våken er et av tiltakene som studeres inngående.
16.10.13
Årets tilstandsrapport belyser samisk kirkeliv innenfor Den norske kirke. Kirkestatistikken for 2012 er det siste året med statskirkeordningen og blir således et viktig referansepunkt for å vurdere utviklingen videre
14.10.13
Denne rapporten tar for seg personer som tidligere har vært aktive i et kristent miljø, men som har beveget seg over i det nyåndelige feltet.
04.10.13
KIFO har ledig forskerstilling. Søknadsfrist 2. desember 2013

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>