NYHETER

Nyhetsarkiv

10.12.14
Som en del av Forskningsrådets program for grunnlovsforsking publiserer nå KIFO-forskere to artikler om religionens rolle i den norske nasjonaldagsfeiringen.
27.11.14
KIFO rapport ser nærmere på implementering av gudstjenestereformen i Den norske kirke. Menighetene har gjennomført mange endringer.
26.11.14
Vil du vere med å skrive jubileumshistorie!
31.10.14
I en artikkel i Norsk Pedagogisk tidsskrift ser Ida Marie Høeg og Hans Stifoss-Hanssen på hvordan norsk skole rituelt markerer dødsfall. Studien viser at på de undersøkte skolene som har mistet en elev er skolene en rituell arena for død og sorg, og religion utgjør en ressurs for å markere dødsfallet og sorgen. Tre former for handlingslogikk preger tilnærmingen til og refleksjoner rundt religion i forbindelse med ritualisering av død: Skolen skal være en nøytral arena, foreldrenes bestemmelse er avgjørende og majoritetskulturens måte å sørge på skal være den gjeldende. Der den avdøde eleven tilhører en annen religion enn kristendommen kan utfallet være enten avmakt eller sterk vilje til rituell deltakelse.
16.10.14
Årets tilstandsrapport bekrefter en tendens til synkende medlemstall i Den norske kirke. Opphevelsen av statskirkeordningen i 2012 ser ikke ut til å ha påvirket denne tendensen i noen spesiell retning. Fortsatt er 3 av 4 nordmenn medlem av den tidligere statskirken. Betegnelsen "folkekirke" lar seg derfor forsvare. Men over en 10-års periode har Den norske kirke tapt 10 prosentandeler av den norske befolkning og spørsmålet er hvor langt denne utviklingen vil gå?
09.09.14
Samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene i Trosopplæringsreformen: En ny basis for de kristne organisasjonene i en krevende omstillingsperiode; eller en satsing som skaper nye problem og dilemmaer?
26.08.14
Nina Hoel er religionsviter med allmennlærer bakgrunn fra Høgskolen i Bergen. Hun har sin MA (2005) og PhD (2010) i religionsvitenskap fra University of Cape Town.

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>