NYHETER

Nyhetsarkiv

03.01.17
KIFO kommer med nye nettsider i begynnelsen av januar 2017!
28.11.16
KIFO-forsker Sindre Bangstad intervjuer Prof Lila Abu-Lughod (Columbia University, USA) for tidsskriftet American Ethnologist (AE)
07.10.16
I siste utgave av det nettbaserte tidsskriftet Anthropology Of This Century (AOTC), som redigeres av Prof Charles Stafford ved London School of Economics (LSE) i Storbritannia, har Sindre Bangstad en lengre anmeldelse av Prof David H. Price sin monografi "Cold War Anthropology: the CIA, the Pentagon and the Growth of dual use anthropology" (Duke University Press, 2016).
08.07.16
Sindre Bangstad kommenterer Stortingets forslag om å be regjeringen utrede muligheter for å trekke tilbake økonomisk støtte til enkelte trossamfunn.
15.06.16
Det norske religiøse landskapet er i endring, og Den norske kirke opplever en jevn nedgang i oppslutning og at færre blir døpt. En ny rapport fra KIFO har undersøkt oppslutning om dåp på Østre Romerike. Denne bidrar med ny kunnskap om hvor mange som døper barna sine og hva som former valget å døpe eller ikke å døpe.
14.06.16
Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.
25.04.16
3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning om hvordan vi best kan forstå hvordan terror former samfunnet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>